CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VIVOTEK

 

A.DỊCH VỤ BẢO HÀNH

VIVOTEK cam kết sẽ sửa chữa cho bất kỳ sản phẩm VIVOTEK sau khi hết bảo hành nhưng không quá một năm. Tuy nhiên, khách hàng sẽ phải chịu chi phí sửa chữa phát sinh (nếu có). Nếu khách hàng từ chối chịu bất kỳ chi phí sửa chữa nào, VIVOTEK có quyền không nhận sản phẩm để sửa chữa. Nếu thiếu thiết bị để sửa chữa, VIVOTEK sẽ liên hệ trực tiếp với nhà phân phối và cho phép họ quyết định có nên chờ thiết bị để sửa chữa hay là lựa chọn thay thế sản phẩm tương tự do VIVOTEK lựa chọn.

Sau khi đã sửa chữa, VIVOTEK sẽ bảo hành 3 tháng cho sản phẩm đã sửa chữa.

Dịch vụ thay thế và sửa chữa sản phẩm thì không áp dụng cho các sản phẩm mẫu.

Sản phẩm cung cấp miễn phí thì không được cung cấp dịch vụ sửa chữa hoặc thay thế bảo hành.

Những lỗi sản phẩm không phù hợp với chính sách sửa chữa miễn phí và thay thế như sau:

 1. Sản phẩm bị ướt hoặc ẩm do lắp đặt hoặc sử dụng không phù hợp.
 2. Mainboard bị cháy.
 3. Sản phẩm bị tháo gỡ, sửa chữa hoặc thay thế trái phép.
 4. Thiết bị đã được sử dụng sai, áp dụng sai hoặc cài đặt sai.
 5. Thiết bị xảy ra sự cố do việc sử dụng phần mềm không phù hợp.
 6. Model sản phẩm đã là giai đoạn hết bảo hành.
 7. Thiệt hại gây ra do quá trình vận chuyển.
 8. Không phát hiện có lỗi với sản phẩm.
 9. Sự cố của thiết bị được gây ra bởi thiên tai hoặc trường hợp bất khả kháng.

 

B.ĐÓNG GÓI

Tất cả những sản phẩm khi gửi trả lại VIVOTEK để bảo hành phải được đóng gói kỹ càng để tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển và cung cấp biện pháp bảo vệ phóng tĩnh điện (ESD) thích hợp. Nếu các sản phẩm bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển về VIVOTEK do vấn đề đóng gói thiết bị, VIVOTEK có toàn quyền quyết định xem sản phẩm đó có được sửa chữa hay không. Bảo vệ giá trị của sản phẩm gửi bảo hành bằng cách đóng gói và vận chuyển chúng một cách chính xác là trách nhiệm của người gửi. VIVOTEK có quyền từ chối bảo hành cho bất kì thiệt hại nào do đóng gói không đúng cách.

Vui lòng làm theo các hướng dẫn sau khi trả lại sản phẩm cho VIVOTEK:

 • Sử dụng bao bì gốc của sản phẩm nếu vẫn còn có sẵn.
 • Mỗi sản phẩm trả lại phải được dán nhãn rõ ràng cùng với thông tin người gửi, thông tin liên hệ, mô tả lỗi và địa chỉ giao hàng.
 • Nếu sản phẩm bị lỗi là một phần của bộ phụ kiện, khách hàng chỉ cần gửi đúng sản phẩm lỗi (tức là khách hàng sẽ không cần trả lại tất cả đày đủ phụ kiện của sản phẩm) và VIVOTEK sẽ chỉ thay thế đúng phần sản phẩm mà bị lỗi đó.

 

C.VẤN ĐỀ KHÁC

 1. Báo giá sẽ hết hạn sau 90 ngày. Nếu khách hàng không xác nhận trong thời gian này thì các vấn đề lỗi sẽ được loại bỏ tại VIVOTEK mà không cần thông báo.
 2. Khách hàng nên xác nhận và sắp xếp vận chuyển để sửa chữa cho thiết bị trong vòng 180 ngày. Nếu khách hàng không xác nhận trong thời gian này thì các vấn đề lỗi sẽ được loại bỏ tại VIVOTEK mà không cần thông báo.
 3. Vui lòng chỉ gửi lại các sản phẩm bị lỗi để sửa chữa, không bao gồm phụ kiện và không gửi bất kỳ sản phẩm nào mà không thuộc thương hiệu VIVOTEK. VIVOTEK không chịu trách nhiệm về việc lưu giữ hoặc trả lại chúng. Mọi trường hợp đặc biệt hoặc ngoại lệ phải được VIVOTEK chấp thuận trước.
 4. Các thiết bị thay thế trong quá trình sửa chữa là tài sản của VIVOTEK. VIVOTEK có quyền quyết định là sẽ thay thế thiết bị mới hoặc sửa chữa lại.

Tham khảo thêm từ website của Vivotek Taiwan tại đây: Warranty & RMA

TOP


  500