Tên tài liệu Phiên bản Loại tập tin/Tải về

 

 

Phần mềm xem camera trên điện thoại, máy tính bảng (iViewer Androi)

 

 

Mobile
3.14

 

 

Phần mềm xem camera trên điện thoại, máy tính bảng (iViewer iOS)

 

 

Mobile
3.14

Phần mềm tìm địa chỉ IP của camera trong mạng LAN Shepherd
For cameras with firmware 0x06a or above
For cameras with firmware before 0x06a

3.5.0.2
2.4.0.201

 
Phần mềm tìm địa chỉ IP của camera trong mạng LAN IW2

1.3.0.2

Phần mềm quản lý camera VAST 2 Windows (64-bit) – 256 kênh
Windows 10, 7/ Server 2012, 2016, 2019
(Included VAST2 and Matrix installer)

2.12.0.6200

Phần mềm Quản lý camera VAST 2 Windows (32-bit) – 256 kênh
Windows 10, 7/Server 2012, 2016, 2019
(Included VAST2 and Matrix installer)
2.12.0.6200
Phần mềm Quản lý camera VAST 2 macOS – 256 kênh
macOS 10.16 Big Sur
(Client only)
2.12.0.6200
Device Pack 5.9.374
2021-08-09
Phần mềm quản lý camera VAST AIO – 64 kênh 1.13.1.402
VAST 64 kênh - Vast Playback 1.13.1.402
VAST 64 kênh - Vast LiveClient 1.13.1.402
TOP


    500