Tên tài liệu

Phiên bản Loại tập tin/Tải về

 

Phần mềm xem camera trên điện thoại, máy tính bảng (iViewer Androi)

 

Mobile

3.14

 

Phần mềm xem camera trên điện thoại, máy tính bảng (iViewer iOS)

 

Mobile

3.14

  Phần mềm tìm địa chỉ IP của camera trong mạng LAN Shepherd (new version)

    For cameras with firmware 0x06a or above
   For cameras with firmware before 0x06a

3.5.0.2

2.4.0.201

  Phần mềm quản lý camera VAST 2 Windows (64-bit)256 kênh (En, Vi)

Included VAST 2 and Matrix installer (64-bit)

 

2.11.0.5100

 

  Phần mềm quản lý camera VAST 2 Windows (32-bit)256 kênh (En, Vi)

Included VAST 2 and Matrix installer (32-bit)

 

2.11.0.5100

 

  Phần mềm quản lý camera VAST 2 MAC 256 kênh  (En, Vi)

Client only

 

2.11.0.5100

 

  Device Pack

5.9.370
2021-08-09

  Phần mềm quản lý camera VAST AIO 64 kênh 1.13.1.402
VAST 64 kênh - Vast Playback 1.13.1.402

VAST 64 kênh - Vast LiveClient

1.13.1.402
TOP


    500