×

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Từ Thứ 2 đến Thứ 6
+ Sáng : 8h00 đến 12h00
+ Chiều: 13h00 đến 17h00
Thứ 7
+ Từ 8h00 đến 12h00
Điện thoại: 028 38 337 327

 028 38 337 328

Tên tài liệu

Phiên bản Loại tập tin/Tải về

Phần mềm xem camera trên điện thoại, máy tính bảng (iViewer Androi)

Mobile

Phần mềm xem camera trên điện thoại, máy tính bảng (iViewer iOS)

Mobile

Phần mềm tìm địa chỉ IP của camera trong mạng LAN Shepherd (new version)

* For firmware before 0x06a
** Firmware 0x06a or above

3.0.0.1 (**)

2.4.0.201 (*)

Phần mềm tìm địa chỉ IP của camera trong mạng LAN IW2

1.3.0.2
2015.10

Phần mềm quản lý camera VAST2 Windows (64-bit)256 kênh

Included VAST2 and Matrix installer (64-bit)

2.5.0.6666

Phần mềm quản lý camera VAST2 Windows (32-bit)256 kênh

Included VAST2 and Matrix installer (32-bit)

2.5.0.6666

Phần mềm quản lý camera VAST2 MAC 256 kênh

Client only

2.5.0.6666
Phần mềm quản lý camera VAST AIO 64 kênh1.13.1.306
VAST 64 kênh - Vast Playback1.13.1.306

VAST 64 kênh - Vast LiveClient

1.13.1.306
TOP