×

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Từ Thứ 2 đến Thứ 6
+ Sáng : 8h00 đến 12h00
+ Chiều: 13h00 đến 17h00
Thứ 7
+ Từ 8h00 đến 12h00
Điện thoại: 028 38 337 327

 028 38 337 328

Tên tài liệu

Phiên bản Loại tập tin/Tải về

Phần mềm xem camera trên điện thoại, máy tính bảng (iViewer Androi)

Mobile

Phần mềm xem camera trên điện thoại, máy tính bảng (iViewer iOS)

Mobile

Phần mềm tìm địa chỉ IP của camera trong mạng LAN Shepherd (new version)

    For cameras with firmware 0x06a or above
   For cameras with firmware before 0x06a

3.2.0.3

2.4.0.201

Phần mềm tìm địa chỉ IP của camera trong mạng LAN IW2

1.3.0.2
2015.10

Phần mềm quản lý camera VAST 2 Windows (64-bit)256 kênh (Đã hỗ trợ tiếng Việt)

Included VAST 2 and Matrix installer (64-bit)

2.8.0.6800

Phần mềm quản lý camera VAST 2 Windows (32-bit)256 kênh (Đã hỗ trợ tiếng Việt)

Included VAST 2 and Matrix installer (32-bit)

2.8.0.6800

Phần mềm quản lý camera VAST 2 MAC 256 kênh  (Đã hỗ trợ tiếng Việt)

Client only

2.8.0.6800
Phần mềm quản lý camera VAST AIO 64 kênh1.13.1.402
VAST 64 kênh - Vast Playback1.13.1.402

VAST 64 kênh - Vast LiveClient

1.13.1.402
TOP