Tên tài liệu

Phiên bản Loại tập tin/Tải về

  Phần mềm xem camera trên điện thoại, máy tính bảng (iViewer Androi)

Mobile

  Phần mềm xem camera trên điện thoại, máy tính bảng (iViewer iOS)

Mobile

  Phần mềm tìm địa chỉ IP của camera trong mạng LAN Shepherd (new version)

    For cameras with firmware 0x06a or above
   For cameras with firmware before 0x06a

3.3.0.1

2.4.0.201

  Phần mềm tìm địa chỉ IP của camera trong mạng LAN IW2

1.3.0.2
2015.10

  Phần mềm quản lý camera VAST 2 Windows (64-bit)256 kênh (Đã hỗ trợ tiếng Việt)

Included VAST 2 and Matrix installer (64-bit)

 

2.10.0.8100

 

  Phần mềm quản lý camera VAST 2 Windows (32-bit)256 kênh (Đã hỗ trợ tiếng Việt)

Included VAST 2 and Matrix installer (32-bit)

 

2.10.0.8100

 

  Phần mềm quản lý camera VAST 2 MAC 256 kênh  (Đã hỗ trợ tiếng Việt)

Client only

 

2.10.0.8100

 

  Device Pack

5.9.352
2021-03-01

  Phần mềm quản lý camera VAST AIO 64 kênh 1.13.1.402
VAST 64 kênh - Vast Playback 1.13.1.402

VAST 64 kênh - Vast LiveClient

1.13.1.402
TOP


    500