Phần mềm xem camera trên điện thoại, máy tính bảng Phiên bản Loại tập tin/Tải về

 

 

   iViewer Androi

 

 

Mobile
3.14

 

 

   iViewer iOS

 

 

Mobile
3.14

 Phần mềm tìm địa chỉ IP của camera trong mạng LAN Phiên bản Loại tập tin/Tải về

 Shepherd (Phiên bản mới)

 Shepherd v3.5.0.203
 All feature for camera f/w 0x06a or above

 Shepherd v2.4.0.201
 Configuration for camera before f/w 0x06a
 Upgrade camera to 0x06a

 

3.5.0.203

 

2.4.0.201

 

 IW2 (Phiên bản cũ)

1.3.0.2

 Phần mềm Quản lý camera (Phiên bản mới)
Phiên bản Loại tập tin/Tải về
 VAST 2 Windows (64-bit) – 256 kênh
Windows 11, 10, 7/ Server 2019, 2016, 2012
(Included VAST2 and Matrix installer)

 

v2.13.0.7200

 VAST 2 Windows (32-bit) – 256 kênh
Windows 11, 10, 7/ Server 2019, 2016, 2012
(Included VAST2 and Matrix installer)

 

v2.13.0.7200

 VAST 2 macOS – 256 kênh
macOS 11 Big Sur
(Client only)

 

v2.13.0.7200

Device Pack 5.9.392
2022-02-14
 Phần mềm Quản lý camera (Phiên bản cũ)
Phiên bản Loại tập tin/Tải về
 VAST AIO – 64 kênh 1.13.1.402
 VAST 64 kênh - Vast Playback 1.13.1.402
 VAST 64 kênh - Vast LiveClient 1.13.1.402
TOP


    500