How Can We Help?

Bạn đang ở:
Print

Truy cập bằng web vào đầu ghi không thấy camera?

 

Truy cập bằng web vào đầu ghi không thấy camera?

Trả lời: Thực hiện các bước sau:

Bước 1:

Truy cap bang web vao dau ghi khong thay camera 1

Bước 2:

Truy cap bang web vao dau ghi khong thay camera 2

 

Previous Làm cách nào xem camera ghi hình bằng đầu ghi thông qua LiveClient?
Table of Contents
TOP


    500

    Send this to a friend