How Can We Help?

Bạn đang ở:
Print

Phần mềm ghi hình của Vivotek ghi hình các camera của hãng khác bằng chuẩn ONVIF được không?

 

Phần mềm ghi hình của Vivotek ghi hình các camera của hãng khác bằng chuẩn ONVIF được không?

Trả lời: Phần mềm ghi hình của Vivotek có khả năng ghi hình camera của các hãng khác có hỗ trợ chuẩn ONVIF. Nhưng để ghi hình được camera hãng khác bằng phần mềm của Vivotek chúng ta phải mua “License add-on”.

 

Previous Phần mềm ghi hình của Vivotek có thể tìm kiếm theo vùng chuyển động được không?
Next Phần mềm ghi hình của Vivotek xảy ra tình trạng một số camera hiển thị chấm Đỏ ghi hình nhưng một số khác hiển thị chấm Xanh Lá không ghi hình?
Table of Contents
TOP


    500

    Send this to a friend