Phần mềm ghi hình của Vivotek có thể ghi hình camera thông qua internet được không?

Bạn đang ở:

 

Phần mềm ghi hình của Vivotek có thể ghi hình camera thông qua internet được không?

Trả lời: Phần mềm ghi hình của Vivotek không những ghi hình cho hệ thống camera nội bộ mà còn có thể kết nối ghi hình với các camera Vivotek khác bên ngoài internet thông qua IP WAN, DDNS.

 

Previous Phần mềm ghi hình bị lỗi một số camera hiển thị chấm Xanh Lá không ghi hình
Next Phần mềm ghi hình của Vivotek có thể tìm kiếm theo vùng chuyển động được không?
Table of Contents
TOP


500

Send this to a friend