How Can We Help?

Bạn đang ở:
Print

Làm thế nào để mở rộng lưu trữ cho phần mềm ghi hình của Vivotek nếu máy tính không đủ dung lượng để lư trữ?

 

Làm thế nào để mở rộng lưu trữ cho phần mềm ghi hình của Vivotek nếu máy tính không đủ dung lượng để lư trữ?

Trả lời: Nếu dung lượng máy tính chạy phần mềm ghi hình của Vivotek không đủ dung lượng để lưu trữ, chúng ta có thể mở rộng lưu trữ thông qua NAS.

 

Previous Cần phải NAT port nào của phần mềm ghi hình Vivotek để có thể giám sát camera từ xa qua internet?
Next Phần mềm ghi hình bị lỗi một số camera hiển thị chấm Xanh Lá không ghi hình
Table of Contents
TOP


    500

    Send this to a friend