How Can We Help?

Bạn đang ở:
Print

Camera Fisheye Vivotek khi được trích xuất ra hoặc xem lại thì có thể sử dụng tính năng Fisheye Mode không?

 

Đối với camera Fisheye của Vivotek khi được trích xuất ra hoặc xem lại thì chúng ta có thể sử dụng tính năng Fisheye Mode của camera được không?

Trả lời: Đối với camera Fisheye, để xem được các chế độ “Fisheye Mode” thì bắt buộc dữ liệu trích xuất ra phải là dạng “EXE”, còn ở dạng bình thường như 3GP thì chỉ xem được hình ảnh bình thường ở trạng thái 360 mặc định.

 

Previous Camera bị sọc hình?
Next Camera không có hồng ngoại khi không có ánh sáng?
Table of Contents
TOP


    500

    Send this to a friend