How Can We Help?

Bạn đang ở:
Print

Camera bị nhòa sau khi trời mưa?

 

Camera bị nhòa sau khi trời mưa?

Trả lời: Nếu camera bị nhòa do trời mua có thể do 2 nguyên nhân

  • Gói hút ẩm trong camera đã bị no nước nên không còn khả năng hút nước.
  • Nếu nước quá nhiều thì có thể do phương pháp lắp đặt camera đã sai, nên chụp hình lại vị trí lắp đặt camera và ngay lập tức gửi về VIVOTEK VIỆT NAM để được kiểm tra.

 

Previous Camera bị nhiễu sóng tần số, mặc dù đã chuyển về 50Hz nhưng vẫn không hết?
Next Camera bị sọc hình?
Table of Contents
TOP


    500

    Send this to a friend