How Can We Help?

Bạn đang ở:
Print

Các camera của Vivotek có thể kết hợp và hỗ trợ nhau để tạo thành một hàng rào an ninh trong giám sát không?

 

Các camera của Vivotek có thể kết hợp và hỗ trợ nhau để tạo thành một hàng rào an ninh trong giám sát không?

Trả lời: Các camera của vivotek có thể kết hợp với nhau để tạo thành một hàng rào an ninh trong giám sát, chúng được kết nối với nhau thông qua các tiếp “Digital Input/Output” hoặc được kết nối với nhau thông qua “phần mềm Quản lý tập trung và ghi hình” của Vivotek, các camera sẽ hỗ trợ qua lại và kết hợp với nhau bằng cách kết hợp những tính năng đặc biệt riêng của từng camera.

 

Next Cách reset password camera?
Table of Contents
TOP


    500

    Send this to a friend