Phần mềm camera

Trang Chính > Sản Phẩm > Phần mềm ghi hình

 

VIVOTEK tự hào thông báo việc phát hành ứng dụng iViewer cho iPhone và iPad. iViewer được phát triển cho phép người sử dụng giám sát các địa điểm off-site bằng cách cung cấp quyền truy cập camera trên thiết bị IOS của họ.


VIVOTEK cung cấp phần mềm quản lý trung tâm VAST, với tính năng ghi hình tin cậy, dễ dàng quản lý hệ thống, dễ dàng mở rộng cho nhiều ứng dụng giám sát đa dạng. Với cấu trúc server/client, người sử dụng có thể quản lý từ xa trên 1 hệ thống gồm nhiều camera.

 
 
 
 

Vivotek cung cấp 2 phần mềm ghi hình miễn phí. ST3402 quản lý 16 camera hỗ trợ series 3000, 6000, 7000 và ST7501 quản lý 32 camera hỗ trợ series 3000, 6000, 7000.

Premium Series